Loop jij tegen de grenzen van projectmanagement methodes aan?
Heeft jouw team een projectmanagement cursus doorlopen maar levert het niet genoeg op?

De nieuwste ontwikkelingen in het bedrijfsleven hebben te maken met flexibiliteit, kort cyclisch werken en gezondheid. Er wordt gekozen voor moderne oplossingen die voor iedereen beter zouden moeten zijn. Aanbod in trainingen en adviestrajecten is er in overvloed; het nieuwe werken, nieuwe projectmanagement methoden en mindfulness.

De werkwijze, methode of manier van leven is een gegeven en de mens probeert het geleerde na de training te integreren in zijn routine.
Bedrijven die hun werknemers deze kansen bieden, gaan mee met de tijd.

Nog beter is voorop lopen.
Dan is het zaak om werkwijze, methode en manier van leven met elkaar te integreren en mee te ontwikkelen met de mens. De werkwijze wordt aangepast op de betrokken mensen en de mensen ontwikkelen zich terwijl de werkwijze zich ontwikkelt.

Persoonlijk projectmanagement is gebaseerd op het beste van verschillende methoden en gecombineerd met persoonlijke ontwikkeling en teambuilding. Een visie op projectmanagement ontwikkeld vanuit ervaring vormt de basis van deze training die afgestemd wordt op de mensen in het team en de huidige werkwijze binnen de organisatie.

Het eerste resultaat is een toolbox aan hulpmiddelen met inzicht in wanneer en hoe welk hulpmiddel kan worden ingezet. In het tweede deel van de training worden praktijk casussen van het team besproken en verbonden met de toolbox hulpmiddelen die daarbij ingezet kunnen worden.
Naast deze resultaten kennen de teamleden zichzelf en elkaar beter, ze laten in toenemende mate persoonlijk leiderschap zien, ze hebben de hulpmiddelen eigen gemaakt en weten bij welke manier van werken hun kracht ligt. Ook kunnen ze elkaar ondersteunen bij het gebruik van de hulpmiddelen en het vasthouden van motivatie wanneer het lastig wordt.

De training is bedoeld voor mensen die rollen vervullen in projecten; in stuurgroep, management, ondersteuning en/ of uitvoerend team. De training vindt plaats in groepen van maximaal 8 mensen en wordt afgestemd op de groep en de situatie. Geschikt voor groepen met weinig tot veel ervaring in projectmanagement. Looptijd is minimaal een jaar en bij weinig start- ervaring is een vervolg mogelijk.