Skip to main content

Debbie (32 jaar)

Jaren geleden volgde ik een workshop synchroniciteit bij Linda. Na de workshop was ik zo gefascineerd dat ik haar persoonlijk aansprak, iets wat ik normaal nooit zou durven. In de daaropvolgende jaren kruiste onze paden op meerdere momenten en verschillende manieren. Allereerst in mijn zoektocht voor richting op werkgebied, maar later als ondersteuning bij de ziekte en het verlies van mijn moeder. De heftigste en pijnlijkste gebeurtenis uit mijn leven, waarbij Linda een enorm waardevolle rol heeft gespeeld. Haar luisterende oor en volledige acceptatie van alles wat er is heeft bevrijdend voor me gewerkt. De humor, nuchterheid en relativering die ze zo natuurlijk weet te combineren met de vele tools waar ze over beschikt, heeft er voor gezorgd dat ik in dit belangrijke proces dichterbij mijn gevoel ben gekomen waardoor ik dit heb kunnen volgen. De sjamanistische benadering, waarbij ik op energetisch niveau heb kunnen loslaten en verwerken, heeft me gebracht dat ik nu toe kom aan de natuurlijke rouw die hoort bij dit proces. Pijnlijk en rauw maar echt en minder belemmerd door oude emoties en overtuigingen. Een groot cadeau waar ik Linda heel dankbaar voor ben!